Prostorni plan uređenja općine - PPUO

PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI ZA PROVEDBU I GRAFIČKOG DIJELA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LANIŠĆE
(Službene novine Općine Lanišće br. 08/05, Službene novine Istarske županije br. 25/18, 27/20)

Zaključak Općinskog vijeća


Knjiga 1.      Tekstualni dio:    Odredbe za provedbu

Knjiga 2.      Grafički dio:

1.    KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA                M 1:25.000

1.          Prostori/površine za razvoj i uređenje

2.    INFRASTRUKTURNI SUSTAVI                    M 1:25.000

2.1.    Promet
2.2.    Vodoopskrbi sustav i gospodarenje otpadom
2.3.    Energetika
2.4.    Elektroničke komunikacije

3.    UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA    M 1:25.000

3.1.    Područja posebnih uvjeta korištenja

3.1.1.    Zaštićena područja prirode
3.1.2.    Ekološka mreža – Natura 2000 područja
3.1.3.    Kopnena staništa
3.1.4.    Graditeljska baština

3.2.    Područja posebnih ograničenja u korištenju

3.2.1.    Krajobraz
3.2.2.    Vode i tlo

3.3.    Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite


4.    GRAĐEVINSKA PODRUČJA                      M 1:5.000

4.1.    Naselje Jelovice k.o. Jelovice
4.2.    Naselje Vodice k.o. Vodice
4.3.    Naselje Dane k.o. Dane
4.4.    Naselja Brest i Kropinjak k.o. Slum
4.5.    Naselje Slum k.o. Slum
4.6.    Naselje Klenovščak  k.o. Slum i naselje Trstenik k.o. Trstenik
4.7.    Naselja Rašpor i Račja Vas k.o. Trstenik i naselje Prapoće k.o. Lanišće
4.8.    Naselja Podgaće i Lanišće k.o. Lanišće
4.9.    Naselje Brgudac k.o. Brgudac

___________________________________________________________________________II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LANIŠĆE

I.      ODREDBE ZA PROVEDBU

II.      GRAFIČKI DIO:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA                                              M 1:25.000

1.   Prostori/površine za razvoj i uređenje

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA           M 1:25.000

3.1.1.    Zaštićena područja prirode

3.3.        Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA                                                                 M 1:5.000

4.1.        Naselje Jelovice k.o. Jelovice

4.2.        Naselje Vodice k.o. Vodice

4.5.        Naselje Slum k.o. Slum

4.8.        Naselja Podgaće i Lanišće k.o. Lanišće

4.9.        Naselje Brgudac k.o. Brgudac

III.      OBRAZLOŽENJE

 

Izvješće o javnoj raspravi

___________________________________________________________________________

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LANIŠĆE

Objava

I. Tekstualni dio:   

 Odredbe za provedbu

II. Grafički dio:

KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA                                              M 1:25.000

  1.       Prostori/površine za razvoj i uređenje

UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA M 1:25.000

3.1.1.    Zaštićena područja prirode

3.3.        Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

GRAĐEVINSKA PODRUČJA                                                      M 1:5.000

4.1.        Naselje Jelovice k.o. Jelovice

4.2.        Naselje Vodice k.o. Vodice

4.5.        Naselje Slum k.o. Slum

4.9.        Naselje Brgudac k.o. Brgudac

III.        Obrazloženje

IV.        Prilozi:

Sažetak za javnost

 

___________________________________________________________________________

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LANIŠĆE

ODREDBE ZA PROVEDBU

Knjiga 1. Tekstualni dio: Odredbe za provođenje

Knjiga 2. Grafički dio:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA M 1:25.000

1. Prostori/površine za razvoj i uređenje

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI M 1:25.000

2.1. Promet

2.2. Vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda i sustav gospodarenja otpadom

2.3. Energetika

2.4. Elektroničke komunikacije

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA M 1:25.000

3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja

3.1.1. Zaštićena područja prirode

3.1.2. Ekološka mreža – Natura 2000 područja

3.1.3. Kopnena staništa

3.1.4. Graditeljska baština

3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju

3.2.1. Krajobraz

3.2.2. Vode i tlo

3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA M 1:5.000

4.1. Naselje Jelovice k.o. Jelovice

4.2. Naselje Vodice k.o. Vodice

4.3. Naselje Dane k.o. Dane

4.4. Naselja Brest i Kropinjak k.o. Slum

4.5. Naselje Slum k.o. Slum

4.6. Naselje Klenovščak k.o. Slum i naselje Trstenik k.o. Trstenik

4.7. Naselja Rašpor i Račja Vas k.o. Trstenik i naselje Prapoće k.o. Lanišće

4.8. Naselja Podgaće i Lanišće k.o. Lanišće

4.9. Naselje Brgudac k.o. Brgudac

Knjiga 3Obrazloženje

___________________________________________________________________________

PRIJEDLOG PLANA ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU

Objava

Knjiga 1.      Tekstualni dio:    Odredbe za provođenje

Knjiga 2.      Grafički dio:

 1.KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA                                              M 1:25.000

 

  1.       Prostori/površine za razvoj i uređenje

 2 .INFRASTRUKTURNI SUSTAVI                                                M 1:25.000

 

2.1.        Promet

2.2.        Vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda i sustav gospodarenja otpadom

2.3.        Energetika

2.4.        Elektroničke komunikacije

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA M 1:25.000

 

3.1.        Područja posebnih uvjeta korištenja

 

3.1.1.    Zaštićena područja prirode

3.1.2.    Ekološka mreža – Natura 2000 područja

3.1.3.    Kopnena staništa

3.1.4.    Graditeljska baština

 

3.2.        Područja posebnih ograničenja u korištenju

 

3.2.1.    Krajobraz

3.2.2.    Vode i tlo

 

3.3.        Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

 

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA                                                      M 1:5.000

 

4.1.        Naselje Jelovice k.o. Jelovice

4.2.        Naselje Vodice k.o. Vodice

4.3.        Naselje Dane k.o. Dane

4.4.        Naselja Brest i Kropinjak k.o. Slum

4.5.        Naselje Slum k.o. Slum

4.6.        Naselje Klenovščak  k.o. Slum i naselje Trstenik k.o. Trstenik

4.7.        Naselja Rašpor i Račja Vas k.o. Trstenik i naselje Prapoće k.o. Lanišće

4.8.        Naselja Podgaće i Lanišće k.o. Lanišće

4.9.        Naselje Brgudac k.o. Brgudac

 

Knjiga 3.      Obrazloženje

 

Sažetak za javnost

______________________________________________________________________________________________________

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LANIŠĆE

Objava

Knjiga 1. Tekstualni dio: Odredbe za provođenje

Knjiga 2. Grafički dio:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA M 1:25.000

1. Prostori/površine za razvoj i uređenje

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI M 1:25.000

2.1. Promet

2.2. Vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda i sustav gospodarenja otpadom

2.3. Energetika

2.4. Elektroničke komunikacije

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA M 1:25.000

3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja

3.1.1. Zaštićena područja prirode i graditeljska baština

3.1.2. Ekološka mreža – Natura 2000 područja

3.1.3. Kopnena staništa

3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju

3.2.1. Krajobraz

3.2.2. Vode i tlo

3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA M 1:5.000

4.1. Naselje Jelovice k.o. Jelovice

4.2. Naselje Vodice k.o. Vodice

4.3. Naselje Dane k.o. Dane

4.4. Naselja Brest i Kropinjak k.o. Slum

4.5. Naselje Slum k.o. Slum

4.6. Naselje Klenovščak k.o. Slum i naselje Trstenik k.o. Trstenik

4.7. Naselja Rašpor i Račja Vas k.o. Trstenik i naselje Prapoće k.o. Lanišće

4.8. Naselja Podgaće i Lanišće k.o. Lanišće

4.9. Naselje Brgudac k.o. Brgudac

Knjiga 3Obrazloženje

Sažetak za javnost

___________________________________________________________________________

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE LANIŠĆE 

Knjiga 1. Tekstualni dio: Odredbe za provođenje

Knjiga 2. Grafički dio:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA M 1:25.000

1. Prostori/površine za razvoj i uređenje

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI M 1:25.000

2.1. Promet

2.2. Vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda i sustav gospodarenja otpadom

2.3. Energetika

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA M 1:25.000

3.1. Uvjeti korištenja prostora

3.2. Područja primjene planskih mjera

3.3. Područja primjene planskih mjera zaštite

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA 

4.1. Građevinska područja

Građevinska područja - naselja

1. Lanišće
2. Brgudac
3. Podgaće
4. Prapoće
5. Klenovšćak
6. Kropinjak
7. Brest
8. Slum
9. Račija Vas
10. Rašpor
11. Trstenik
12. Dane
13. Vodice
14. Jelovice
15. Černehi
16. Slum

Građevinska područja - gospodarstvo

17. Ruralno - turistička zona Brgudac
18. Ruralno - turistička zona Slum
19. Turistička zona Černehi
20. Ruralna zona Jelovice
21. Turistička zona Jelovice
22. Ruralna zona Klenovšćak

En la web de sinuosas intenciones, que han comercializado pastillas de producción china sin ningún estándar de calidad, adhiriendo sustancias nocivas para la salud y en algunos casos no tienen por lo menos una muestra del componente. Los cialis generico en venta pertenecen a farmacéuticas de India, que tienen competencia tecnológica con los mercados occidentales y son dirigidos a la venta inmediatamente. La diferencia de precio solo se debe a la gran inversión de la industria farmacéutica se mantienen prácticamente iguales en toda España, por lo que se puede estar expuesto a algunas distribuidoras con productos que generen algunos efectos secundarios, por!
cialis canada mastercard cialis generika oder original buy provera 10mg uk amoxicillin 1000 kaufen acheter priligy belgique proscar buy australia acheter periactin waar koop je permethrin